(1)
Cuong, T. D.; Ngoc, N. P.; Anh, T. V.; Phuong, L. T. M.; Linh, D. A.; Anh, N. T.; Van, N. T. B.; Mai, D. T. N.; Huy, D. D.; Trang, N. T. Αlpha-Thalassemia Genotypes in Vietnam: A Report of 12,030 Pregnant Women and Their Husbands Performing Prenatal Screening for Alpha-Thalassemia. Med J Indones 2023, 32, 13-8.