CUONG, T. D.; NGOC, N. P.; ANH, T. V.; PHUONG, L. T. M.; LINH, D. A.; ANH, N. T.; VAN, N. T. B.; MAI, D. T. N.; HUY, D. D.; TRANG, N. T. Αlpha-thalassemia genotypes in Vietnam: a report of 12,030 pregnant women and their husbands performing prenatal screening for alpha-thalassemia. Medical Journal of Indonesia, v. 32, n. 1, p. 13-8, 12 Jul. 2023.