Wijaya, Agustinus, Jiang T. Bo, He Jun, Jiang W. Ping, Jiang Bin, Chen H. Jie, Yang B. Wen, Xu M. Zhu, and Qiu Q. Cheng. 2012. “The Accuracy of Warfarin Dosage Based on VKORC1 and CYP2C9 Phenotypes in a Chinese Population”. Medical Journal of Indonesia 21 (2), 108-12. https://doi.org/10.13181/mji.v21i2.489.