Cuong, T. D., N. P. Ngoc, T. V. Anh, L. T. M. Phuong, D. A. Linh, N. T. Anh, N. T. B. Van, D. T. N. Mai, D. D. Huy, and N. T. Trang. “Αlpha-Thalassemia Genotypes in Vietnam: A Report of 12,030 Pregnant Women and Their Husbands Performing Prenatal Screening for Alpha-Thalassemia”. Medical Journal of Indonesia, Vol. 32, no. 1, July 2023, pp. 13-8, doi:10.13181/mji.oa.236635.